HERBARIJUMI

Herbarijum predstavlja kolekciju presovanih biljaka koje su pažljivo osušene, klasifikovane i arhivirane radi proučavanja. Herbarijumi predstavljaju vredan izvor podataka za naučna istraživanja, očuvanje biljnih vrsta i edukaciju.

Početak procesa stvaranja herbarijuma uključuje prikupljanje biljaka iz prirode. Nakon sakupljanja, biljke se postepeno suše kako bi se sačuvala njihova struktura i oblik. Sušenje se obično vrši pod pritiskom, uz upotrebu teških knjiga ili posebnih herbarijumskih presa. Nakon sušenja, biljke se lepe na papir i navode se informacije kao što su naziv vrste, porodica, datum i mesto sakupljanja, ime sakupljača i drugi relevantni podaci.

Sve herbarijume radimo po porudžbini, odnosno vi sami možete odrediti broj i spisak biljaka koje želite da se u njemu nalaze, kao i šta je potrebno da piše od podataka. Svi podaci o biljkama u herbarijumu su napisani grafitnom olovkom.

Herbarijumi za peti razred
herbarijumi

CENOVNIK

Napravite sami herbarijum!

Isprobajte našu Presu za biljke i napravite sami najbolji školski herbarijum. Pogledajte više detalja o presi i saznajte kako se najbolje presuju biljke.